RM 43 – Sredstvo za čišćenje fasada, gel 1

RM 43 - Sredstvo za čišćenje fasada, gel