Sistemi za vodu | Karcher | Usisivaci

Profesionalni program

Sistemi za vodu 

Dispenzeri za vodu

Dispenzeri za vodu Karcher su opremljeni automatskom termičkom dezinfekcijom i modularnim filterima. Uz minimalne troškove dobijate visoko kvalitetnu, zdravu pijaću vodu. Pogodni za različite ciljne grupe.

Sistemi za preradu vode

Sa Karcher sistemima za preradu vode možete dobiti kvalitetnu prečišćenu vodu za piće direktno sa izvora, reka, jezera. Tako je osiguran pouzdan kvalitet vode u hotelima, farmama, industrijama...

Sistemi za reciklažu vode

Karcher je razvio savremene sisteme za reciklažu masnih, otpadnih voda, koje mogu ponovo da se koriste i na taj način se postiže ušteda velike količine sveže vode.