Original.com d.o.o.
Gandijeva 126
11070 Novi Beograd
Tel: 011/318-14-67

Original.com DOO postupa u svim procesima obrade podataka (npr. prikupljanje, obrada i slanje podataka) u skladu sa zakonskim propisima. Sledeća izjava pružiće Vam uvid u to koja vrsta podataka se prikuplja, zatim na koji način se ti podaci koriste i koje sigurnosne mere firma Original.com doo preduzima radi zaštite Vaših podataka, kao i kako Vi sami možete da zaštitite svoje podatke.

Član 1. Prikupljanje i upotreba ličnih podataka
Ako koristite on-lajn ponudu firme Original.com doo od Vas će se prikupiti podatci o ličnim ili činjeničnim prilikama određenog fizičkog lica ili fizičkog lica koje se može utvrditi, kao što su na primer Vaše ime i prezime, Vaša adresa ili Vaš telefonski broj.

1.1. Posećivanje veb-stranica
Prilikom Vaše posete veb-stranici možemo prikupiti Vaše lične podatke koji su neophodni za podešavanje naloga, u svrhu naplate ili isporuke porudžbine.  Dalje lične informacije evidentiraju se samo ako ih Vi dobrovoljno stavite na raspolaganje, na primer u okviru pitanja ili registracije. Lične podatke, koje ste stavili na raspolaganje, firma će koristiti, da bi odgovorila na Vaša pitanja ili za obrađivanje Vaše narudžbine, 

1.2. Obrasci za kontakt
Ako se putem obrasca za kontakt na internet stranicama obraćate našoj firmi, memorišu se Vaše ime i prezime, Vaša adresa, Vaša imejl-adresa, područje na koje se Vaše pitanje odnosi, Vaša informacija o tome da li ste potrošač (fizičko lice) ili preduzetnik (pravno lice), kako bi Vaša poruka, mogla da se prosledi adekvatnoj kontakt osobi. Vaši podaci, koje ste naveli u obrascu za kontakt, neće se koristiti u druge svrhe, posebno ne u one reklamne.

Član 2. Čuvanje i brisanje ličnih podataka
Lične podatke koje ste nam stavili na raspolaganje firma će koristiti da bi odgovorila na Vaša pitanja ili za obrađivanje Vaše narudžbine. Vaše informacije zadržavamo onoliko koliko je potrebno da se Vaš zahtev obradi, nakon toga se brišu.

Član 3. Sigurnosne mere
Firma Original.com doo preduzela je mnoge sigurnosne mere kako bi na adekvatan način zaštitila lične informacije.
Preduzimamo odgovarajuće tehničke mere radi zaštite od neovlašćenog I nezakonitog pristupa I obrade Vaših ličnih podataka.Zadržavamo Vaše informacije samo onoliko koliko je potrebno da se odgovori na Vaš zahtev ili porudžbinu.