RM 790 - Desinfekt K 1

RM 790 – Desinfekt K 1

Desinfekt K 1 je veoma efikasna komponenta za dezinfekciju na bazi persirćetne kiseline za dezinfekciju u poljoprivredi. Potpuno efikasno u slučaju ekstremno kratkog vremena delovanja od 20 do 30 minuta, i niskih koncentracija (0,35-0,5%)

Šifra proizvoda: 6.295-503.0. Kategorija: .

Product Description

Primena

Upotreba kod kompresorskih čistača i patentiranom Dual-Injektor mlaznicom.

Primenjuje se u kombinaciji sa RM 791 - Desinfekt K 2 za dezinfekciju penom. Primljeno u IHO-listu, efikasnost kombinovanog postupka Desinfekt K 1 + Desinfekt K 2 dokazana po EN 14349.

Osobine

  • Kiselo
  • PH vrednost 2
  • Koncentrat
Veličina pakovanjaKataloški broj
18 l 6.295-503.0
Bez nitrilotriacetata (NTA) za optimalnu zaštitu životne sredine.