RM 791 - Desinfekt K 2

RM 791 – Desinfekt K 2

Aditiv za efikasnu dezinfekciju persirćetnom kiselinom. Primenjuje se u kombinaciji sa Desinfekt K 1 za penušanje rastvora za dezinfekciju.

Šifra proizvoda: 6.295-501.0. Kategorija: .

Product Description

Primena

Upotreba kod kompresorskih čistača i patentiranom Dual-Injektor mlaznicom.

Primljeno u IHO-listu, efikasnost kombinovanog postupka Desinfekt K 1 + Desinfekt K 2 dokazana po EN 14349.

Osobine

  • Alkalno
  • PH vrednost 13,4
  • Koncentrat
Veličina pakovanjaKataloški broj
20 l 6.295-501.0
Bez nitrilotriacetata (NTA) za optimalnu zaštitu životne sredine.