Blog, Claber

Claber, na samom vrhu pouzdanosti

Claber je bila prva italijanska kompanija u oblasti u kojoj se dodeljuju UNI EN ISO 9001 Ukupni sertifikat kvaliteta.

To znači da je čitava kompanija, sistem – od izbora sirovina za projektovanje, iz automatskih proizvodnih linija za pre –  i servis nakon prodaje – u skladu sa strogo definisanim kriterijumima, pod kontrolom prestižnog međunarodnog instituta za certifikaciju.

Claber ima stalnu obavezu da radi još više, svaki dan, da nastavi sa usavršavanjem proizvoda za navodnjavanje, i da obezbedi samo najbolje, kada je u pitanju i nadzemno navodnjavanje biljaka, kao i navodnjavanje kap-po-kap.